Información da xestión de vidrio en Galicia

Os sistemas integrados de xestión autorizados teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

ANO

CANTIDADES (Kg) RECOLLIDAS

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

2006

16.551.140

4.645.620

4.979.530

10.366.870

36.543.160

2007

18.481.750

5.268.360

5.804.920

11.362.770

40.917.800

2008

17.528.990

3.842.540

4.471.930

11.886.280

37.729.740

2009

18.404.940

4.067.500

4.586.740

13.081.580

40.140.760

2010

18.402.540

3.838.050

4.341.620

12.513.310

39.095.520

2011

17.052.160

3.764.410

4.241.940

11.300.140

36.358.650

2012

16.899.150

4.030.030

4.371.120

11.165.060

36.465.360

TOTAL

123.320.670

29.456.510

32.797.800

81.676.010

267.250.990