Información da xestión dos envases lixeiros en Galicia

Os sistemas integrados de xestión autorizados teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evoulción das cantidades recollidas

AÑO

CANTIDADES (t) RECOGIDAS

ENVASES LIGEROS

PAPEL-CARTÓN

2006

15.836

43.775

2007

17.886

45.175

2008

14.647

47.405

2009

17.732

47.314

2010

22.144

46.567

2011

22.186

38.163

2012

21.437

34.556

TOTAL

131.868

302.955