Inicio Tipos de residuos

Tipos de residuos

Residuos domésticos

Destacamos

Modelos de xestión

Xestión de residuos domésticos

Puntos limpos

Localice o seu punto limpo máis próximo

Residuos comerciais

Destacamos

Xestores e transportistas

Procura de xestores e transportistas

Residuos industriais

Destacamos

Aceites industriais

Xestión dos aceites industriais

Autodiagnóstico ambiental

Declaración de residuos industriais

Outros Residuos

Destacamos

Memoria do xestor

Declaración anual para centros de despezamento de vehículos

Recollida dos pneumáticos

Xestor autorizado na recollida de pneumáticos usados