Inicio Boletín

Boletín de información ambiental

 Boletín de información ambiental

O boletín de Información Ambiental é unha publicación electrónica mensual da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Este boletín nace co obxectivo de ser unha fonte de información fluida, dinámica e estruturada que posibilite o acceso de todos os cidadáns ás cuestións medioambientais. Por medio deste boletín inténtase achegar aos usuarios información sobre normativa (local, estatal, autonómica e europea), convocatorias (cursos, congresos, axudas e subvencións, premios, etc), novedades bibliográficas, recursos electrónicos,....

Pódese consultar visitando a web ou ben recibilo por correo electrónico. Para este úlltimo caso existe un formulario de inscrición que permite recibir automáticamente, no seu enderezo electrónico, o boletín. Tamén existe a opción de recibir un correo diario con convocatorias de axudas, subvencións, cursos e actividades, sempre que se actualizase con contidos novos.

Subscríbase ao noso boletín

Reciba a información recompilada pola da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Subscribirse

¡A súa subscrición realizouse con éxito!

Debe aceptar as condicións de protección de datos

O formato do correo non é válido

Debe escoller un tipo de subscrición

Funcionalidade en construcción

Produciuse un erro ao realizar a súa subscrición

Os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, coa finalidade de xestionar a súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín de información ambiental. A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no seu consentimento. Informámolo/a de que non se prevén comunicacións a terceiros dos datos achegados neste formulario. Como persoa interesada poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos, ou retirar o consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos. Dispón de máis información sobre a protección de datos, así como do contacto cos/as delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Nome do documentotitle Descargar
ea229a81-9c2f-473a-b350-e283362f268f BoletinMensual-Decembro-2021
b966462f-8528-4ad1-b7e9-6961e12b11c9 BoletinMensual-Novembro-2021
f1051ec2-f8bd-437c-90a1-39b0ff19fde2 BoletinMensual-Outubro-2021
d19732f8-51fb-4e6a-9d51-89ef2bbf996b BoletinMensual-Setembro-2021
07035ada-70b5-4f26-8a2a-6ed645f26976 BoletinMensual-Agosto-2021
c64a5f13-f68f-4c85-952f-159d4f5a0980 BoletinMensual-Xullo-2021
4bc2290f-f664-4f03-9485-3f0c1ea4dc88 BoletinMensual-Xuño-2021
3e40bcd1-aa66-40e0-893f-b3c3e0a225bb BoletinMensual-Maio-2021
1592d565-7a11-4a92-b526-1e45f57f6874 BoletinMensual-Abril-2021
c737ad65-fbca-4ede-a3a9-5c5ed734ac5e BoletinMensual-Marzo-2021