Inicio Boletín

Boletín de información ambiental

 Boletín de información ambiental

O boletín de Información Ambiental é unha publicación electrónica mensual da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Este boletín nace co obxectivo de ser unha fonte de información fluida, dinámica e estruturada que posibilite o acceso de todos os cidadáns ás cuestións medioambientais. Por medio deste boletín inténtase achegar aos usuarios información sobre normativa (local, estatal, autonómica e europea), convocatorias (cursos, congresos, axudas e subvencións, premios, etc), novedades bibliográficas, recursos electrónicos,....

Pódese consultar visitando a web ou ben recibilo por correo electrónico. Para este úlltimo caso existe un formulario de inscrición que permite recibir automáticamente, no seu enderezo electrónico, o boletín. Tamén existe a opción de recibir un correo diario con convocatorias de axudas, subvencións, cursos e actividades, sempre que se actualizase con contidos novos.

Subscríbase ao noso boletín

Reciba a información recompilada pola Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Subscribirse

¡A súa subscrición realizouse con éxito!

Debe aceptar as condicións de protección de datos

O formato do correo non é válido

Debe escoller un tipo de subscrición

Funcionalidade en construcción

Produciuse un erro ao realizar a súa subscrición

Os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, coa finalidade de xestionar a súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín de información ambiental. A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no seu consentimento. Informámolo/a de que non se prevén comunicacións a terceiros dos datos achegados neste formulario. Como persoa interesada poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos, ou retirar o consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos. Dispón de máis información sobre a protección de datos, así como do contacto cos/as delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Nome do documentotitle Descargar
5998479d-bdfe-4478-9493-6fde8f4010d9 BoletinMensual-Abril-2024
4ce71238-e037-46b8-9e6e-5b61ba99e2cc BoletinMensual-Marzo-2024
6d8876cf-7f34-4512-af5a-fe6c77011212 BoletinMensual-Febreiro-2024
6540e9fb-4564-42f7-b326-0be2946c1a99 BoletinMensual-Xaneiro-2024
bbf71f21-4cbd-4920-9d50-4006c058cfbe BoletinMensual-Decembro-2023
57579d9e-f5f0-4d03-bbe2-d71a84bdcc79 BoletinMensual-Novembro-2023
57c10d76-5f36-4b4d-8681-6c9aa4d196b0 BoletinMensual-Outubro-2023
b70924d1-e02b-4d5a-8711-180f68a8b88f BoletinMensual-Setembro-2023
9dbb8a7f-e020-4685-a0ce-0bfcea2f15cf BoletinMensual-Agosto-2023
b1e0355a-299e-414b-ae69-dd5253a222f6 BoletinMensual-Xullo-2023