Inicio Boletín

Boletín de información ambiental

 Boletín de información ambiental

O boletín de Información Ambiental é unha publicación electrónica mensual da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Este boletín nace co obxectivo de ser unha fonte de información fluida, dinámica e estruturada que posibilite o acceso de todos os cidadáns ás cuestións medioambientais. Por medio deste boletín inténtase achegar aos usuarios información sobre normativa (local, estatal, autonómica e europea), convocatorias (cursos, congresos, axudas e subvencións, premios, etc), novedades bibliográficas, recursos electrónicos,....

Pódese consultar visitando a web ou ben recibilo por correo electrónico. Para este úlltimo caso existe un formulario de inscrición que permite recibir automáticamente, no seu enderezo electrónico, o boletín. Tamén existe a opción de recibir un correo diario con convocatorias de axudas, subvencións, cursos e actividades, sempre que se actualizase con contidos novos.

Subscríbase ao noso boletín

Reciba a información recompilada pola da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Subscribirse

¡A súa subscrición realizouse con éxito!

Debe aceptar as condicións de protección de datos

O formato do correo non é válido

Debe escoller un tipo de subscrición

Funcionalidade en construcción

Produciuse un erro ao realizar a súa subscrición

Os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, coa finalidade de xestionar a súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín de información ambiental. A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no seu consentimento. Informámolo/a de que non se prevén comunicacións a terceiros dos datos achegados neste formulario. Como persoa interesada poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos, ou retirar o consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos. Dispón de máis información sobre a protección de datos, así como do contacto cos/as delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Nome do documentotitle Descargar
1f17899b-4c98-42c4-8007-28995858a514 BoletinMensual-Setembro-2020
5d9d3e66-3034-4907-83e2-c6d80b0d03dd BoletinMensual-Agosto-2020
4507e861-d33c-4a72-bbba-e543384d6a89 BoletinMensual-Xullo-2020
45aede07-0348-4ba0-8b22-59f5e510d5f8 BoletinMensual-Xuño-2020
856d996f-82c4-4bd8-96b8-040dd75b51b2 BoletinMensual-Maio-2020
c3131f86-727d-4055-9563-052ab2e68af1 BoletinMensual-Abril-2020
f888ba42-dbbf-4c2a-8827-897809d6f2b6 BoletinMensual-Marzo-2020
aeddfbeb-7371-4dc3-b52d-9c6043d1da65 BoletinMensual-Febreiro-2020
1a63fb62-4831-4f0c-8c1f-29174e3bf50d BoletinMensual-Xaneiro-2020
42b72762-d10b-4323-ab2c-38f6ff5d47d1 BoletinMensual-Decembro-2019