Inicio Boletín

Boletín de información ambiental

 Boletín de información ambiental

O boletín de Información Ambiental é unha publicación electrónica mensual da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Este boletín nace co obxectivo de ser unha fonte de información fluida, dinámica e estruturada que posibilite o acceso de todos os cidadáns ás cuestións medioambientais. Por medio deste boletín inténtase achegar aos usuarios información sobre normativa (local, estatal, autonómica e europea), convocatorias (cursos, congresos, axudas e subvencións, premios, etc), novedades bibliográficas, recursos electrónicos,....

Pódese consultar visitando a web ou ben recibilo por correo electrónico. Para este úlltimo caso existe un formulario de inscrición que permite recibir automáticamente, no seu enderezo electrónico, o boletín. Tamén existe a opción de recibir un correo diario con convocatorias de axudas, subvencións, cursos e actividades, sempre que se actualizase con contidos novos.

Subscríbase ao noso boletín

Reciba a información recompilada pola da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Subscribirse

¡A súa subscrición realizouse con éxito!

Debe aceptar as condicións de protección de datos

O formato do correo non é válido

Debe escoller un tipo de subscrición

Funcionalidade en construcción

Produciuse un erro ao realizar a súa subscrición

Os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, coa finalidade de xestionar a súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín de información ambiental. A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no seu consentimento. Informámolo/a de que non se prevén comunicacións a terceiros dos datos achegados neste formulario. Como persoa interesada poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos, ou retirar o consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos. Dispón de máis información sobre a protección de datos, así como do contacto cos/as delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Nome do documentotitle Descargar
9dbb8a7f-e020-4685-a0ce-0bfcea2f15cf BoletinMensual-Agosto-2023
b1e0355a-299e-414b-ae69-dd5253a222f6 BoletinMensual-Xullo-2023
c5373dbb-f220-4dbc-8654-aa365232e96a BoletinMensual-Xuño-2023
2bc51dac-871c-4fe9-a5c9-65e3b01d9f65 BoletinMensual-Maio-2023
019661e7-ac12-4103-b095-4b91419980ca BoletinMensual-Abril-2023
f4d3e93e-b76c-489b-b198-c415f5ea40e6 BoletinMensual-Marzo-2023
9d814a4f-064f-4d09-af0c-4e52849deb01 BoletinMensual-Febreiro-2023
45236c0e-50e8-4efd-85ac-e57bc3c549e8 BoletinMensual-Xaneiro-2023
f350dd45-03f8-4fd6-abf6-d6fd2507db7d BoletinMensual-Decembro-2022
65e15086-524c-4274-9fbf-e9214305ff23 BoletinMensual-Novembro-2022