Inicio Boletín

Boletín de información ambiental

 Boletín de información ambiental

O boletín de Información Ambiental é unha publicación electrónica mensual da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda.

Este boletín nace co obxectivo de ser unha fonte de información fluida, dinámica e estruturada que posibilite o acceso de todos os cidadáns ás cuestións medioambientais. Por medio deste boletín inténtase achegar aos usuarios información sobre normativa (local, estatal, autonómica e europea), convocatorias (cursos, congresos, axudas e subvencións, premios, etc), novedades bibliográficas, recursos electrónicos,....

Pódese consultar visitando a web ou ben recibilo por correo electrónico. Para este úlltimo caso existe un formulario de inscrición que permite recibir automáticamente, no seu enderezo electrónico, o boletín. Tamén existe a opción de recibir un correo diario con convocatorias de axudas, subvencións, cursos e actividades, sempre que se actualizase con contidos novos.

Subscríbase ao noso boletín

Reciba a información recompilada pola da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda.

Subscribirse

¡A súa subscrición realizouse con éxito!

Debe aceptar as condicións de protección de datos

O formato do correo non é válido

Debe escoller un tipo de subscrición

Funcionalidade en construcción

Produciuse un erro ao realizar a súa subscrición

Os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda, coa finalidade de xestionar a súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín de información ambiental. A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no seu consentimento. Informámolo/a de que non se prevén comunicacións a terceiros dos datos achegados neste formulario. Como persoa interesada poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos, ou retirar o consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos. Dispón de máis información sobre a protección de datos, así como do contacto cos/as delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Nome do documentotitle Descargar
9cc51345-7224-40dc-aa66-9044bd53e4d7 BoletinMensual-Agosto-2019
7344ec89-0cc3-45fd-99cf-aa3bdfb6647a BoletinMensual-Xullo-2019
5580c7e8-458b-4db6-8368-87b1bfdee683 BoletinMensual-Xuño-2019
d5631ce0-f928-4921-9e4c-54de9e972cb4 BoletinMensual-Maio-2019
4a1a604f-1a61-4386-8734-d0b22db56f4b BoletinMensual-Abril-2019
a10ad8fa-f93f-4193-9170-800e842a9060 BoletinMensual-Marzo-2019
9eacdc31-97d3-41a2-89a0-c591c936591c BoletinMensual-Febreiro-2019
b79df54a-5bef-4982-959f-2d86aebd36f1 BoletinMensual-Xaneiro-2019
1fcad038-b28d-4c11-8e38-aeac04d7f53d BoletinMensual-Novembro-2018
05901650-8492-442e-a181-3c983591a02b BoletinMensual-Outubro-2018