Lista de ligazóns relacionados co Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia.

Tendo aprobado o Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016-2022 (PRIGA), en virtude de Acordo do Consello da Xunta o 22 de decembro de 2016, co fin de dar cumprimento ao disposto pola Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia e pola Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental, en materia de difusión e publicidade, ponse a disposición das administracións afectadas, do público interesado e de toda a cidadanía galega.