Inicio Medio natural

Medio natural

Información inventariada sobre o tema Medio natural

Nesta páxina poderá encontrar a información inventariada no portal sobre o tema Medio natural

  • Fitosanitarios. Ligazón á páxina  da Consellería do Medio Rural que contén a información sobre os productos fitosanitarios.
  • Vespa Velutina. Sensibilizada co sector, cos seus retos e problemas a Consellería do Medio Rural puxo en marcha, en colaboración con outros departamentos da administración autonómica e local así como con representantes do sector apícola o Programa de Vixilancia e control da Vespa Velutina en Galicia.
  • Axudas. Ligazón o listado de axudas que ofrece a Consellería do Medio Rural. 
  • Parque nacional das illas atlánticas. O Parque Nacional localízase nas Rías Baixas e abarca catro arquipélagos diferenciados: Cíes, Ons e Cortegada, na provincia de Pontevedra, e Sálvora, na da Coruña. Cortegada encóntrase na parte interna da ría de Arousa . Sálvora representa o extremo sudoeste da provincia da Coruña e atópase na boca da ría de Arousa. Ons sitúase fronte á boca da ría de Pontevedra. Cíes sitúase fronte á boca da ría de Vigo.
  • Biodiversidade. Ligazón á páxina da Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que contén información sobre a biodiversidade.
  • Espacios protexidos  Ligazón á páxina da Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que contén información sobre  os espazos protexidos.
  • Humedais de Galicia. Mapa dos Humedais de Galicia
  • Caza.  Ligazón á páxina da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que contén información sobre Caza
  • Pesca fluvial. Ligazón á páxina da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que contén información sobre pesca.