Información da xestión de envases sanitarios en Galicia

Os sistemas integrados de xestión autorizados teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

ANO

CANTIDADES (Kg) RECOLLIDAS

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

2006

55.544

14.834

18.383

54.149

142.910

2007

67.252

18.084

20.958

61.861

168.155

2008

70.362

19.954

22.507

69.007

181.830

2009

86.627

22.825

24.815

78.064

212.331

2010

84.522

23.488

25.342

78.682

212.034

2011

93.651

27.373

28.484

88.910

238.418

2012

97.771

29.011

30.583

98.793

256.158

2013

101.820

29.060

33.960

107.760

272.600

2014

103.896

28.179

35.729

104.714

272.518

2015

112.210

28.480

37.370

110.490

288.555

2016

116.110

29.590

35.510

106.130

287.330

TOTAL

989.755

270.868

313.631

958.530

2.532.784