Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
a3899010-4fab-437b-a437-e28df69ed2bd ANUNCIO do 17 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación da explotación mineira Setepontes 36, no concello de Moeche (A Coruña), promovido por José No Mantiñán e Hijos (clave 2017/0083). 17-06-2019 19-07-2019
ca459200-9061-4122-a876-8450256afa32 RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2019 pola que se aproba o plan de xestión da centola e do boi 2019-2020. 13-06-2019 15-07-2019
e25548d1-c9de-450f-bd52-4966b0a6b65a RESOLUCIÓN do director xeral de Medio Natural e Avaliación Ambiental, de desenvolvemento da Orde 1/2019, do 11 de xullo, da Conselleria de Agricultura, Desenvolvemento Rural, Emerxencia Climática e Transición Ecolóxica, pola que se fixan os períodos hábiles e as normas de caza nas zonas comúns e establécense outras regulacións nos cotos de caza e zonas de caza controlada na Comunitat Valenciana, para o período 2019/2020. 11-07-2019 15-07-2019
621151bf-a12f-4fe4-8a3e-ea1eeadb7e1f ORDE 1/2019, do 11 de xullo, da Conselleria de Agricultura, Desenvolvemento Rural, Emerxencia Climática e Transición Ecolóxica, de veda pola que se fixan os períodos hábiles e as normas de caza nas zonas comúns, e establécense outras regulacións nos cotos de caza e zonas de caza controlada na Comunitat Valenciana, así como medidas de control ou de posible erradicación do arruí ( Ammotragus lervia). 11-07-2019 15-07-2019
14dcbaec-7aa8-481f-b9b1-fe19779ff55e ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan especial de reforma interior do polígono 06-O do Plan xeral de ordenación municipal en Santa Marta no concello de Baiona, promovido por Novaurbe Viviendas, S.L. (expediente 2019AAE2304; código 2180/2019). 26-06-2019 12-07-2019
b4c7970b-c2de-41ac-91bb-bfbdbd914968 ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 3 das normas subsidiarias de planeamento na zona do Cerquido, no concello de Salceda de Caselas (expediente 2019AAE2319; código 2193/2019) 26-06-2019 12-07-2019
a6fff53d-1584-4a9f-804b-00e7665da714 DIRECTIVA (UE) 2019/1161 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 20 de xuño de 2019 pola que se modifica a Directiva 2009/33/CE relativa á promoción de vehículos de transporte por estrada limpos e enerxéticamente eficientes 20-06-2019 12-07-2019
52d72211-3a6f-4c2e-a9b8-ee9d991e4370 CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 26 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativas ao Plan de transición a unha mobilidade eficiente, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2019 (código de procedemento IN421T e IN421U). 26-06-2019 12-07-2019
24ad9754-b0c2-43ef-97b8-3a288e378fe6 ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 22 das normas subsidiarias de planeamento municipal para a redelimitación do núcleo rural de San Roque do Monte, no concello de Vilanova de Arousa (expediente 2019AAE2321; código 2195/2019). 26-06-2019 11-07-2019
154360f8-57ba-484c-a60b-b0562ddb2511 ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da VIII modificación puntual das normas subsidiarias do termo municipal de Vila de Cruces (expediente 2019AAE2310; código 2187/2019). 26-06-2019 11-07-2019