Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
e28d201b-4400-4670-bc55-0f3255dfb82e ANUNCIO do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento referente á localización de diversas edificacións e actividades no concello de Cambre (expediente 2019AAE2334; código 2204/2019). 02-08-2019 22-08-2019
355f19d9-ab06-4cf5-8e9f-4df3abf7cba8 DECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE Nº 203/2017 do 27 de outubro de 2017 pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE 27-10-2017 22-08-2019
21ec3e3e-b3c3-42db-a73d-cb03d7706996 RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2019 pola que se redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes recollidas na Resolución do 9 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. 09-08-2019 22-08-2019
f60289c8-752d-4c54-8308-095a005a3055 RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria) (código de procedemento IN421V). 08-08-2019 22-08-2019
d15c813c-c2c6-4ac3-8222-f54368b89d7a ANUNCIO do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do proxecto sectorial PS-2 Área Científico-Tecnolóxica 1, previsto no Plan sectorial do Campus Científico-Tecnolóxico do Mar nos terreos da ETEA en Vigo (expediente 2019AAE2332; código 2201/2019). 01-08-2019 21-08-2019
f67284c8-9e31-4cc1-bdc7-2f30cdf37cd8 Bases para a convocatoria de axudas através de incentivos á contratación temporal por conta allea para facilitar a empleabilidade e ocupabilidade das persoas participantes no obradoiro dual de empregoTerra Cha forestal 17-06-2019 21-08-2019
4ad26fb8-263a-42c5-b6fe-3d0b9b9d970c Orde do 14 de agosto de 2019, da Consellería de Auga, Agricultura, Gandería, Pesca e Medio Ambiente, de modificación da Orde do 29 de abril da Consellería de Emprego, Universidades, Empresa e Medio Ambiente sobre períodos hábiles de caza para a tempada 2019/2020 na Comunidade Autónoma da Región de Murcia. 14-08-2019 20-08-2019
8143c84f-f5d8-4c21-8db3-8e2a51639293 Resolución do 30 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Biodiversidade e Calidade Ambiental, pola que se formula informe de impacto ambiental de sometemento a avaliación de impacto ambiental ordinaria do proxecto Estrada N-640 de Vegadeo a Vilagarcía de Arousa. Tramo: variante a Estrada. 30-07-2019 15-08-2019
23dc334c-6fda-4ab0-a3cd-78121d81b532 Bases reguladoras e convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea do alumnado do obradoiro de emprego “Foresta Lalín” 13-08-2019 13-08-2019
3bb27045-4170-45e3-aad2-5be101b232cf ANUNCIO do 19 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da resolución pola que se extingue unha autorización ambiental integrada. 19-07-2019 12-08-2019