Convenio Marco de Colaboración entre a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e as Entidades Xestoras dos Sistemas Integrados de Xestión (SIX) de Residuos de Pilas (01-08-2012)

Fecha de firma: 01.08.2012