Información da xestión de pilas en Galicia

Os sistemas integrados de xestión teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

ANO

CANTIDADES (Kg) RECOLLIDAS

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

2009

80.100

17.000

16.000

71.300

184.400

2010

82.000

20.000

16.700

78.700

197.400

2011

78.700

17.400

18.000

80.000

194.100

2012

139.979

47.671

31.937

138.635

358.222

2013

111.220

24.150

24.320

112.130

271.820

2014

121.860

18.788

15.908

78.894

235.450

2015

100.531

21.073

17.150

75.086

213.840

2015

115.168

15.738

20.426

66.102

217.434

TOTAL

829.559

181.819

160.444

700.847

1.872.669