Convenio Marco de Colaboración entre a Comunidade Autónoma de Galicia e a Sociedade Ecolóxica para o Reciclado dos Envases de Vidro (ECOVIDRIO) con data 20-02-2013

Fecha de firma: 28.05.2018