Información da xestión de aparatos electrónicos en Galicia

Os sistemas integrados de xestión teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

CATEGORÍAS

CANTIDADES (t) RECOLLIDAS

2016

2015

2014

2013

2012

2011

TOTAL

1. Grandes electrodomésticos

7.802

6.126

6.049

5.667

7.020

6.437

39.101

2. Pequeños electrodomésticos

1.117

1.069

211

176

247

182

3.001

3. Equipos de informática y telecomunicación

622

753

1.112

1.249

1.517

1.247

6.499

4. Aparatos electrónicos de consumo

4.196

2.157

1.947

1.373

1.984

1.806

13.462

5. Aparatos de iluminación

341

304

256

192

169

163

1.425

6. Herramientas eléctricas y electrónicas

41

36

19

12

49

35

193

7. Xoguetes ou equipamentos deportivos e de tempo libre

120

128

140

102

138

158

786

8. Aparatos médicos

21

12

19

16

8

5

81

9. Instrumentos de vigilancia y control

55

17

11

2

4

5

93

10. Máquinas expendedoras

16

0

0

0

0

0

16

TOTAL

14.330

10.602

9.767

8.787

11.137

10.037

64.657