Autorizacion e Comunicaciones

O Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia recolle todas as inscricións das empresas que realizan actividades de produción e/ou xestión de residuos.

Produción de residuos

Produción de residuos

Actividades de produción Réxime Procedementos Formularios

Produción de residuos perigosos

Comunicación Ficha_P-RP MT986J

Pequena produción de residuos perigosos

Comunicación Ficha_PP-RP MT986H

Produción de residuos non perigosos

Comunicación Ficha_P-NP MT986I

Outras actividades de produción

Actividades de produción Réxime Procedementos Formularios

Produción de lodos destinados a uso agrario

Comunicación Ficha_PL MT985A , Anexo-RL


Xestión de residuos

Transporte de residuos

Actividades de transporte Réxime Procedementos Formularios

Transporte profesional de residuos perigosos

Comunicación Ficha_T-P MT986G

Transporte profesional de residuos non perigosos

Comunicación Ficha_T_NP MT986F

Tratamento de residuos

Actividades de tratamento Réxime Procedementos Formularios

Valorización,almacenamiento e eliminación de residuos

Autorización Ficha_X MT975B

Valorización de lodos no ámbito do sector agrario

Autorización

Ficha_XL MT975B , MT985B , MR517A, MT985C

Valorización de materiais naturais excavados

Comunicación Ficha_XVMNE AnexoI , AnexoI-cont , Anexo II-X , Anexo III-A , Anexo III-B , Anexo III-C

Outras actividades de xestión

Actividades de xestión Réxime Procedementos Formularios

Planta móbil para a xestión de residuos

Autorización Ficha_PM MT975G

Negociante de residuos perigosos

Comunicación

Ficha_N_P MT986C

Negociante de residuos non perigosos

Comunicación Ficha_N_NP MT986A
Axente de residuos perigosos Comunicación Ficha_A_P MT986E
Axente de residuos non perigosos Comunicación Ficha_A_NP MT986D

 

Outros procedementos

Transmisión da autorización

Procedementos Formularios
Ficha_Transmision MT975F

Modificación de inscricións

Réxime Procedementos Formularios
Comunicación Ficha_Comunicación MT986?B
Autorización Ficha_Autorización MT975H

Declaración de subprodutos

Procedementos Formularios
Ficha subproduto Anexo-I , Anexo-II

Outras solicitudes,escritos e comunicacións

Procedementos Formularios
Ficha PR004A Anexo PR004A