Ultimas novas

Subscríbase ao noso boletín

Reciba a información recompilada pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.


Subscribirse

¡A súa subscrición realizouse con éxito!

Debe aceptar as condicións de protección de datos

O formato do correo non é válido

Debe escoller un tipo de subscrición

Funcionalidade en construcción

Produciuse un erro ao realizar a súa subscrición

Os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, coa finalidade de xestionar a súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín de información ambiental. A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no seu consentimento. Informámolo/a de que non se prevén comunicacións a terceiros dos datos achegados neste formulario. Como persoa interesada poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos, ou retirar o consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos. Dispón de máis información sobre a protección de datos, así como do contacto cos/as delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Solicitude de información ambiental

Teléfono: 981 541 733

Fax: 981 541 714

Horario de luns a venres de 8:00 a 15:00 horas

Formulario web

Formulario de rexistro

Dirección e Correo postal :

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático . San Lázaro s/n. 15781-Santiago de Compostela

Horario de luns a venres de 8:00 a 15:00 horas

Destacamos...

Acceso a solicitude de información
Participación Pública
Boletín de Información Ambiental
Consulta de Medicións nos Encoros
eCapca
eResiduos
Indicadores ambientais
Lexislación ambiental
Preguntas máis frecuentes
Responsabilidade medioambiental
Seguemento de Encoros
Tramitación Electrónica

Temas...

e Auga

e Aire

e Cambio climático

e Cartografía

e Contaminación acústica

e Enerxía

e Avaliación

e Infraestruturas

e Inspección ambiental

e Medio natural

e Participación

e Residuos

e Sostibilidade

e Solos

e Territorio e urbanismo