Convenios de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, da Xunta de Galicia, e SIGNUS e TNU para o seguimento da xestión de pneumáticos usados en Galicia.(15-11-2012)

Data de firma: 15.11.2012