Información sobre colectores soterrados

Nesta páxina pode encontrarse a información relativa a colectores soterrados.

  • Obxectivo Nesta páxina se describen os obxectivos que se perseguen coa instalación de colectores soterrados.
  • Que son os colectores soterrados? Son unha alternativa os colectores tradicionales, que permiten mellorar o aspecto das vías urbanas.