Clausura, selado e rexeneración dos vertedoiros de RSU

Nesta páxina se encontra a información relativa a rexeneración de vertedoiros.

  • Obras. Nesta páxina  describense as obras necesarias para a regeneración de un vertedoiro.
  • Obxectivo. O obxetivo principal de este subprograma é a clausura, selado e rexeneración dos vertedoiros de residuos sólidos urbanos distribuidos pola la xeografía galega, que no van a seguir sendo utilizados, co fin de eliminar os focos de contaminación que ocasionan estos residuos.
  • Revexetacion. O paso final é reintegrar a zona degradada no entorno, para elo se rexenera o emplazamento con especies vexetais propias da zona.
  • Instalacións. Nesta páxina encontrase unha descripción das distintas instalacións necesarias para a rexeneración de un vertedoiro.