Os principais fluxos de residuos domésticos son: fracción resto,fracción inorgánica, papel-cartón, plástico e vidro.

Nesta páxina poderá atopar a información relativa os fluxos de residuos domésticos.

Tendo en conta os distintos modelos de xestión de residuos domésticos existentes en Galicia podemos considerar como fluxos de residuos domésticos principais a Fracción Resto e a Fracción Inorgánica e as seguintes fraccións recollidas selectivamente:

  • Envases lixeiros
  • Papel-cartón
  • Vidro
  • Materia orgánica

O Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 (PXRUG) establece unha serie de obxectivos cuantitativos para o ano 2020 sobre estas fraccións, en base aos marcados pola propia normativa e aos concretos formulados pola propia Comunidade Autónoma de Galicia. Estos obxetivos poden consultarse na imaxen de esta páxina.