O obxetivo destas actividades é buscar un modelo máis sostible.

Nesta sección amósanse os subprogramas que dende a Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestruturas se están a levar a cabo dende hai anos de cara a crear un escenario na xestión de residuos domésticos en Galicia máis sostible

Nesta sección amósanse os subprogramas que dende a Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestruturas se están a levar a cabo dende hai anos de cara a crear un escenario na xestión de residuos domésticos en Galicia máis sostible e acorde coa xerarquía de xestión de residuos marcada pola normativa en vigor.