Revexetación e rexeneración ambiental do vertedoiro

Resáltase o paso final de rexeneración ambiental

O paso final é reintegra-la zona degradada no entorno, para o cal rexenérase o emprazamento con especies vexetais propias da zona.