Información sobre residuos de construcción e demolición

Nesta páxina se encontra a información relativa os residuos de construcción e demolición.

  • Que son. Aunque desde o punto de vista conceptual a definición de residuo de construcción e demolición abarca a cualquera residuo que se xenere nunha obra de construcción y demolición, a Lexislación existente limita o concepto de RCD aos residuos codificados en la Lista Europea de Residuos en el capítulo 17.
  • Utilización. Nesta páxina se explicará como se poden usar os RCD.
  • Xestión. Na actualidad existen distintos procedementos para a xestión de residuos de construcción e demolición. Debe terse en conta que o Real Decreto 105/2008 fomenta unha maior valorización dos RCD, o prohibir expresamente o depósito en escombrera de RCD que non  foran sometidos a algunha operación de tratamiento.