Os bifenilos policlorados (PCB) son un grupo amplo de substancias sintéticas cloradas, de elevada toxicidade para o medio e a saúde das persoas.

Estas substancias están actualmente prohibidas pero, a pesar delo, nalgúns lugares de traballo aínda se poden atopar en forma de fluídos illantes (aceites) de transformadores ou condensadores, en plastificantes e fluídos hidráulicos. Nalgúns procesos industriais e durante a incineración de residuos tamén se poden xerar PCB como subprodutos.

Os bifenilos policlorados (PCB) son un grupo amplo de substancias sintéticas cloradas, de elevada toxicidade para o medio e a saúde das persoas.

Estas substancias están actualmente prohibidas pero, a pesar delo, nalgúns lugares de traballo aínda se poden atopar en forma de fluídos illantes (aceites) de transformadores ou condensadores, en plastificantes e fluídos hidráulicos. Nalgúns procesos industriais e durante a incineración de residuos tamén se poden xerar PCB como subprodutos.

A normativa española inclúe dentro da categoría de PCB as substancias seguintes:

  • Policlorobifenilos
  • Policloroterfenilos
  • Monometiltetraclorodifenilmetano
  • Monometildiclorodifenilmetano
  • Monometildibromodifenilmetano
  • Calquera mestura cuxo contido total das substancias anteriormente mencionadas sexa superior a 0,0005% en peso (50 ppm)