Formulario de alta en eCAPCA

Alta en eCapca

Aquelas instalacións que teñan o deber de rexistrarse no Rexistro eCAPCA, deberán darse de alta no sistema para posteriormente recibir o seu usuario e contrasinal, e así poder acceder a eCAPCA para dar cumprimento ás súas obrigacións en materia de contaminantes atmosféricos.

Unha vez dispóñase do usuario e contrasinal, poderá ver os datos da súa empresa así como realizar futuros rexistros de renovación do rexistro inicial.

Rexistro en eCAPCA (Catálogo Actividades Potencialmente Contaminadoras da Atmósfera).