Aplicación de probas da Plataforma GaIA eResiduos

Acceso a unha plataforma de probas, na que poderá testear o seu manexo da aplicación, ou conectar os seus sistemas de información a través dos servizos web.

A aplicación de probas da Plataforma GaIA ofrece a aquelas empresas que queiran facer simulacións ou vincular a través de servizos web os seus sistemas de información á Plataforma, un portal coas mesmas funcionalidades que a propia Plataforma GaIA.

Para acceder á aplicación de probas debe solicitar a alta no correo electrónico incidencias-gaia@xunta.es

Tras a recepción da súa solicitude a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental responderalle mediante correo electrónico autorizando ou non a alta e indicándolle, en caso afirmativo, a forma de acceso