Aplicacións

Ligazóns ás aplicacións das que dispón a Plataforma GaIA

  • eResiduos. Centralización da información ambiental en materia de xestion de residuos polas empresas, cumplindo coas normativas vixentes.
  • eResiduos probas Servicio ofrecido ás empresas para a simulación ou o enlazamento de servicios web para vincular os seus sistemas de información á Plataforma.
  • Servicios web Novidade que ofrece a Plataforma GaIA para a tramitación baixo o estándar E3S