Inicio Cambio climático CLIGAL Ámbitos de estudo Estudos económicos

CLIGAL Estudos Económicos

Grupo de Traballo en Economía

Xustificación, institucións, coordinación e contidos no ámbito dos estudos económicos

Xustificación

Preténdese realizar unha valoración económica dos posibles efectos do cambio climático sobre dous sectores produtivos galegos de notable relevancia económica: as actividades asociadas ao turismo e á pesca extractiva.

Institucións participantes

Coordinadores

  • Mª Dolores Garza Gil (Dpto de Economía Aplicada, UVI)

Contidos

  1. Turismo (variación esperable no fluxo turístico a Galicia en función do datos climatolóxicos obtidos. A poboación a estudar mediante unha mostra estatisticamente representativa será a Comunidade Autónoma de Madrid mercado orixe principal dos principais clientes turísticos de Galicia). Responsables: Mª Xosé Vázquez Rodríguez e Albino Prada Blanco (Dpto. de Economía Aplicada, UVI).
  2. Pesca (perda (incremento) nos ingresos esperados na pesqueira estudada, a perda (incremento) no valor engadido xerado e, xa que logo, a perda (ganancia) de renda económica). Responsables: Mª Dolores Garza Gil e Manuel M. Varela Lafuente (Dpto. de Economía Aplicada, UVI).