Inicio Cambio climático CLIGAL Ámbitos de estudo

CLIGAL Ámbitos de estudo

Ámbitos de estudo

O proxecto require unha abordaxe multidisciplinar e interinstitucional que integre a información, os coñecementos e a experiencia acumulados en diversas institucións e centros de investigación e que permita a determinación de evidencias e impactos no ámbito terrestre e no mariño.

Dende esta perspectiva o proxecto contempla os seguintes ámbitos ou áreas de estudo: