Inicio Solicitude de Información Formulario de solicitude vía rexistro

Solicitude formulario rexistro

Formulario vía rexistro

Instrucións para o envío da solicitude

  • Cubrir todos os campos indicados no formulario, tendo en conta o carácter obrigatorio dos que aparecen cun asterisco.
  • Obter a solicitude cuberta en formato "pdf", premendo en "Imprimir Formulario". Se non dispón de lector de documentos "pdf" pode descargar un de xeito gratuito na páxina Adobe .
  • Asinar a solicitude.
  • Presentar a solicitude (artigo 16.4. da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas):
  • No rexistro electrónico da Administración u Organismo ao que se dirixan, así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos aos que se refire o artigo 2.1.
  • Nas oficinas de Correos, na forma que reglamentariamente se estableza.
  • Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no extranxeiro.
  • Nas oficinas de asistencia en materia de rexistros.
  • En calquer outro que establezan as disposicións vixentes.

FORMULARIO

Prema AQUÍ para ver as TAXAS DE INFORMES SOBRE FENÓMENOS METEOROLÓXICOS ESPECÍFICOS