Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 18-01-2005 , Núm. 15, Páx 1833

REAL DECRETO 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados.

Data norma: 14-01-2005

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: REAL DECRETO

Clasificación: CONTAMINACIÓN
SOLO

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
a799fe89-bba8-4c70-8ced-2b0188ce28f6 RD9-2005.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
fe4f7068-d513-46c5-bc1c-b05b7c72d867 ORDE do 17 de febreiro de 2022, pola que se regulan os niveis xenéricos de referencia para os metais pesados aplicables ás actividades potencialmente contaminantes do solo na Comunidade Autónoma de Canarias. 01/03/2022
7ff1c20e-c8f3-4e80-a9cf-46450584ed6e Decreto 18/2015, do 27 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento que regula o réxime aplicable aos solos contaminados. 25/02/2015
Título Data publicación
b1c1aeee-d03e-48db-be35-f85eec2b00f3 Real Decreto 665/2023, do 18 de xullo, polo que se modifica o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, do 11 de abril; o Regulamento da Administración Pública da auga, aprobado por Real Decreto 927/1988, do 29 de xullo; e o Real Decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados. 31/08/2023
7cf37f5b-463a-4824-aa93-20eb5591f830 Orde PRA/1080/2017, do 2 de novembro, pola que se modifica o anexo I do Real Decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados. 09/11/2017
Título Data publicación