Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
3fd0a0e8-e4bb-4692-a9be-6a9487b582e5 Corrección de erros do Extracto de Orde DSA/1110/2022, do 17 de novembro, da Secretaría de Estado de Dereitos Sociais, pola que se establecen as bases e convócanse subvencións para o apoio á modernización das entidades do Terceiro Sector, financiadas a cargo do Fondo Europeo de Recuperación, Transformación e Resiliencia 17-11-2022 25-11-2022
e15b5881-f2d5-4eca-ab9b-2a8a42d9b28f ANUNCIO do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Serra do Farelo, nos concellos de Antas de Ulla e Agolada (expediente 2022/0083). 11-11-2022 25-11-2022
f6a70774-b5e9-42ea-a0eb-ca971c95ce76 ANUNCIO do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico O Sobredo, no concello de Arbo (expediente 2022/0108). 11-11-2022 25-11-2022
e8679e65-ee78-4105-94c5-d1c5f6fc796a ANUNCIO do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico dos Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade (expediente 2022/0142). 11-11-2022 25-11-2022
34844a73-e106-4a62-bafb-00317bbc7c13 ANUNCIO do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico O Cerqueiral, nos concellos de Cabana de Bergantiños, Coristanco e Santa Comba (expediente 2020/0019). 11-11-2022 25-11-2022
f0e41388-6d72-4578-908d-3258d5a991e2 RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2022 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 28 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas destinadas á reparación dos danos causados nas vivendas e no seu enxoval doméstico polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022 (código de procedemento VI100B). 18-11-2022 24-11-2022
828432d4-c9f9-4e7c-a975-1106b10e447a ANUNCIO do 9 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á resolución pola que se realiza a modificación substancial da autorización ambiental integrada outorgada a Cooperativas Orensanas, S.C.G. para o seu Centro de Procesado Avícola de Santa Cruz de Arrabaldo, no concello de Ourense (expediente 2022-IPPC-M-41). 09-11-2022 24-11-2022
768ea12d-db3d-49e8-8ba8-793e5d30b69a Corrección de erros do Regulamento (UE) 2022/1441 da Comisión do 31 de agosto de 2022 polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 546/2011 no que se refire aos principios uniformes específicos para a avaliación e autorización dos produtos fitosanitarios que conteñen microorganismos 31-08-2022 24-11-2022
38e860f2-a4aa-4a4f-87cb-d92a1150c7ca DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2022/2298 DA COMISIÓN do 23 de novembro de 2022 pola que se atrasa a data de expiración da aprobación do propiconazol para o seu uso en biocidas do tipo de produto 8, de conformidade co Regulamento (UE) nº 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello 08-11-2022 24-11-2022
ab80db6d-2293-44b7-953a-27df8b0798d1 DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2022/2297 DA COMISIÓN do 19 de outubro de 2022 pola que se crea a Infraestrutura de Investigación Solar Europea para a Enerxía Solar de Concentración (EU-SOLARIS ERIC) 19-11-2022 24-11-2022