Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
eca3edc9-74b8-4771-9212-a185655b146a RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas, incluídas no Plan de modernización e competitividade do sector turístico do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, con carácter plurianual (código de procedemento TU986B). 05-06-2024 14-06-2024
74fc5bd8-e619-4321-8b01-4b2903be44c1 RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2024 pola que se amplía o crédito orzamentario recollido na Resolución do 26 de xullo de 2021, pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos á mobilidade eléctrica (programa Moves III), no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento IN421Q e IN421R). 06-06-2024 14-06-2024
eed60e65-87ff-441d-abe9-af29fe8f1e68 Regulamento de Execución (UE) 2024/1674 da Comisión, do 13 de xuño de 2024, polo que se concede unha autorización da Unión para o biocida único SANICALCO Q de conformidade co Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello. 13-06-2024 14-06-2024
4bd4b20b-949c-498d-a2b8-0db4fa45418a Regulamento de Execución (UE) 2024/1672 da Comisión, do 13 de xuño de 2024, polo que se concede unha autorización da Unión para o biocida único Nordkalk QL 90 de conformidade co Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello. 13-06-2024 14-06-2024
058edeef-04cf-4962-abb8-ec56fb2b9805 Decisión do Comité Mixto do EEE n.º 334/2023, do 8 de decembro de 2023, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE. 08-12-2023 13-06-2024
7ade6228-244a-41f6-b9fe-a57920e3104b Decisión do Comité Mixto do EEE n.º 345/2023, do 22 de decembro de 2023, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE. 22-12-2023 13-06-2024
5232c047-664c-4a0e-8e4d-21c26f69608a Orde 1913/2024, do 30 de maio, da Consellería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, pola que se fixan as limitacións e épocas hábiles de caza que rexerán durante a tempada 2024/2025 - Comunidade Autónoma de Madrid 30-05-2024 13-06-2024
968e616a-6063-4731-8e79-5395b23b91c6 Decisión do Comité Mixto do EEE n.º 337/2023, do 8 de decembro de 2023, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE. 08-12-2023 13-06-2024
659c6484-dc04-4d11-a9ed-d14d769cd8c5 Decisión do Comité Mixto do EEE n.º 338/2023, do 8 de decembro de 2023, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE. 08-12-2023 13-06-2024
6471a973-44dd-4180-9b84-54a4e70e942a Decisión do Comité Mixto do EEE n.º 335/2023, do 8 de decembro de 2023, pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE. 08-12-2023 13-06-2024