Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
ba69cd8b-f5c2-44ff-ab47-441f520f925e ANUNCIO do 23 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de planta de valorización de bituminosas no polígono industrial de Chorente-Roiriz, no concello de Allariz (Ourense) (clave do expediente 2020/0276). 23-04-2021 07-05-2021
50d438f8-23be-4beb-9952-692b260844e6 Aprobación definitiva da Ordenanza municipal reguladora do saneamento e depuración de augas residuais do Concello de Curtis. 29-04-2021 07-05-2021
f36f49f8-8d33-48e5-83c5-7efc0f5570b4 ANUNCIO do 23 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan parcial do SURB-I para establecemento de parque empresarial no concello de Trasmiras (expediente 2021AAE2528). 23-04-2021 07-05-2021
e773311b-9a5f-42a5-992d-419c7719764a RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2021, do Director Xeral de Medio Natural e Xestión Forestal, pola que se dispón a publicación de determinados Plans do anexo II do Decreto 13/2021, do 25 de xaneiro, do Gobierno de Aragón, polo que se declaran as Zonas de Especial Conservación en Aragón, e apróbanse os Plans Básicos de Xestión e Conservación das Zonas de Especial Conservación e das Zonas de Especial Protección para as Aves da Rede Natura 2000 en Aragón. 28-04-2021 07-05-2021
6bbcf5f6-ca19-4d4e-9122-c89f007f722c Acordo do 4 de maio de 2021, do Consello de Goberno, polo que se aproba o Plan Especial de Actuación en situación de alerta e eventual seca para a Demarcación Hidrográfica das Concas Mediterráneas Andaluzas. 04-05-2021 07-05-2021
ac3805f7-c27c-42e1-a1be-43948e8976c6 ANUNCIO do 23 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) no ámbito do SUD 9/10, estrada de Vigo-Chouciños, no concello de Santiago de Compostela (expediente 2020AAE2489) 23-04-2021 07-05-2021
4b985dac-a58e-417b-9dbe-048002643d23 Regulamento de Execución (UE) 2021/745 da Comisión do 6 de maio de 2021 polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE) n.º 540/2011 no que respecta a a prórroga dos períodos de aprobación das substancias activas sulfato de aluminio e amonio, silicato de aluminio, beflubutamida, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, carbonato de calcio, captan, dióxido de carbono, cimoxanilo, dimetomorfo, etefon, extracto da árbore do té, famoxadona, residuos da destilación de graxas, ácidos graxos C7 a C20, flumioxazina, fluoxastrobina, flurocloridona, folpet, formetanato, acedo giberélico, giberelina, heptamaloxyloglucan, proteínas hidrolizadas, sulfato de ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos- metilo, aceites vexetais/aceite de colza, hidrogenocarbonato de potasio, propamocarb, protioconazol, area de cuarzo, aceite de peixe, repelentes (polo cheiro) de orixe animal ou vexetal/graxa de ovino, s- metolacloro, cadea lineal de feromonas de lepidópteros, tebuconazol e urea. 06-05-2021 07-05-2021
af50cd75-849f-4a51-bc9f-d8b0411b7afe ANUNCIO do 21 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade de resolucións de modificacións non substanciais de autorizacións ambientais integradas. 21-04-2021 06-05-2021
4db60007-62fa-4b32-85de-7e5ee37b5425 ANUNCIO do 22 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de construción dun novo acceso ao porto da Guarda, no concello da Guarda (Pontevedra) (expediente 2018/0203.) 22-04-2021 06-05-2021
02354f2b-a719-426b-acff-dca3f7ebcf88 ANUNCIO do 21 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade de resolucións de modificacións non substanciais de autorizacións ambientais integradas. 21-04-2021 06-05-2021