Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
20fb3de8-01b4-4bf0-836a-69c2b626f311 Acordo do 23 de maio de 2023, do Consello de Goberno, polo que se aproba o Plan para o aforro enerxético da Administración da Junta de Andalucía 2022-2026. 23-05-2023 29-05-2023
469210ba-af47-4a91-8049-4320791d302b ANUNCIO do 12 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do Plan de restauración e proxecto de explotación para a ampliación da autorización de explotación de recursos mineiros da sección A) Celeiro número 366, no concello de Mondoñedo (Lugo) (expediente 2021/0089). 12-05-2023 29-05-2023
6acc6412-0e53-442c-b77c-4e2879e6b8ad DECRETO 50/2023, do 11 de maio, polo que se modifica o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia, aprobado polo Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro. 11-05-2023 29-05-2023
654a39e8-afcc-479f-b95f-98126affabf1 DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2023, do 9 de maio, do imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables. 09-05-2023 29-05-2023
10afb046-a2ee-4bbf-b9e7-a1d55c54abc6 Orde 111/2023, do 24 de maio, da Consellería de Desenvolvemento Sustentable, pola que se aproba o Plan de prevención, vixilancia e extinción de incendios forestais para 2023. 24-05-2023 29-05-2023
800d2fe2-72e5-424a-b34f-8999151e3b3f Aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais - Concello de Celanova 28-03-2023 27-05-2023
b7a8fc13-c372-41e5-98e5-fb75fc1e6f62 Resolución do 16 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se formula a declaración de impacto ambiental do proxecto "Autovía A-57. Tramo: A Ermida-Pilarteiros (Pontevedra)". 16-05-2023 26-05-2023
438901c2-0edb-407a-be32-65543a82e8df Regulamento (UE) 2023/1030 da Comisión do 25 de maio de 2023 polo que se modifica o anexo IV do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta a Bacillus amyloliquefaciens, cepa AH2, Bacillus amyloliquefaciens, cepa IT-45, e Purpureocillium lilacinum, cepa PL11. 25-05-2023 26-05-2023
1f222bc4-4e7c-4959-9104-e3d2458849dd Ordenanza reguladora da mobilidade amable e de espazos públicos - Concello do Rosal 26-01-2023 26-05-2023
929ce3ad-4e49-4df0-b020-83179a5668c8 Regulamento (UE) 2023/1029 da Comisión do 25 de maio de 2023 que modifica os anexos III e V do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos límites máximos de residuos de fosmet en determinados produtos. 25-05-2023 26-05-2023