Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 01-05-1998 , Núm. 104, Páx 14701

Real Decreto 782/1998, do 30 de abril, polo que se aproba o Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases

Data norma: 30-04-1998

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: REAL DECRETO

Clasificación: RESIDUOS NON PERIGOSOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
RESIDUOS SANITARIOS
CONTAMINACIÓN
RESIDUOS PERIGOSOS
RESIDUOS AGRARIOS

Derrogada por : Real Decreto 1055/2022, do 27 de decembro, de envases e residuos de envases

Nome do documento Título Descargar
47104121-1859-4971-80ce-0b2627c20d33 RD782-1998.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
272b3f8d-5c7e-44df-8b0e-38231cf74d67 Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases 25/04/1997
Título Data publicación
5b889f1f-026f-48ab-b79c-8dd2701dca24 Orde AAA/1783/2013, de 1 de outubro, pola que se modifica o anexo 1 do Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, do 30 de abril. 03/10/2013
Título Data publicación