Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de la Unión Europea, 29-08-2015 , Núm. 226, Páx 4

DIRECTIVA (UE) 2015/1480 DA COMISIÓN de 28 de agosto de 2015 pola que se modifican varios anexos das Directivas 2004/107/CE e 2008/50/CE do Parlamento Europeo e do Consello nos que se establecen as normas relativas aos métodos de referencia, a validación de datos e a localización dos puntos de mostraxe para a avaliación da calidade do aire ambiente.

Data norma: 28-08-2015

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Comunitaria

Rango legal: DIRECTIVA

Clasificación: ATMOSFERA E CLIMA
CALIDADE AMBIENTAL
CONTAMINACIÓN

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
329fdf5f-0cac-4d24-b8c6-200222fe4faf Dir UE 2015-1480.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
Título Data publicación
Título Data publicación
4f417732-163b-455b-89db-1bbaa8a88642 DIRECTIVA 2004/107/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 15 de decembro de 2004 relativa ao arsénico, o cadmio, o mercurio, o níquel e os hidrocarburos aromáticos policíclicos no aire ambiente 26/01/2005