Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de Galicia, 18-11-2008 , Núm. 224, Páx 20799

Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia.

Os números 31, 32 e 33 do artigo 4 e o artigo 56 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia quedan derrogados pola LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Data norma: 03-11-2008

Organismo: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Ámbito Normativo: Autonómica

Rango legal: LEI

Clasificación: RESIDUOS NON PERIGOSOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
RESIDUOS SANITARIOS
RESIDUOS PERIGOSOS
RESIDUOS AGRARIOS

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
52baf653-c2e5-44e3-8a0b-249b31c0cdeb L 10-2008.pdf Galego
33b4f739-0bae-49a7-aa59-98ec6f2e63e0 L 10-2008.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
ce2ef9dc-2709-4ead-9c89-b689ec3a0631 Resolución do 8 de abril de 2010, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se aproba o documento de autodiagnose ambiental previsto na Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 224, do 18 de novembro). 18/05/2010
52196e91-451f-4bf6-94e3-b98c1b0c6ea6 LEI 10/1997, DO 22 DE AGOSTO, DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE GALICIA. 02/09/1997
Título Data publicación
a4942228-ab17-4462-9f94-a907a3c9480e LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas 28/12/2018
Título Data publicación