Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de Galicia, 12-08-2020 , Núm. 161, Páx 32061

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, e se procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións (códigos de procedemento IN421Y e IN421S).

Data norma: 03-08-2020

Organismo: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Ámbito Normativo: Galicia

Rango legal: RESOLUCIÓN

Clasificación: AXUDAS E SUBVENCIÓNS

Destinatario:1. Poderán acceder á condición de beneficiarios das presentes subvencións: a) As entidades locais de Galicia e entidades dela dependentes. b) As entidades sen ánimo de lucro. c) Empresas legalmente constituídas e autónomos.

Obxecto:1. Aprobar as bases reguladoras das subvencións, para proxectos de enerxía fotovoltaica, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, para o exercicio 2020-2021, que se xuntan a esta resolución como anexo I (IN421Y, IN421S). 2. Seleccionar, en réxime de concorrencia non competitiva, as entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, segundo a excepción mencionada no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. As solicitudes de adhesión presentadas en prazo e cos requisitos establecidos nestas bases tramitaranse e resolveranse por orde de entrada no rexistro da solicitude, do que se fará publicidade na aplicación informática que se utiliza na xestión das axudas.

Convoca:Inega - Instituto Enerxético de Galicia

Prazo:Do 21 de setembro ás 9.00 horas ata o 1 de decembro de 2020 (procedemento IN421S).

Ámbito:Galicia

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
1e839ea8-f973-4338-bfed-91a1dc1f901a Res 3-8-2020_gl.pdf Galego
e9d5dae8-41b3-43b2-bc4d-457b017fb702 Ext Res 3-8-2020_gl.pdf Galego
31438618-da35-459d-9aa2-73b033259ab2 Ext Res 3-8-2020_es.pdf Castellano
c1f1e6d9-57fa-4d0c-aa49-76d9fed71729 Res 3-8-2020_es.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
Título Data publicación
ef3543fa-38a5-457e-b5e3-c82fb62fb1b3 RESOLUCIÓN do 16 novembro de 2020 pola que se amplía o prazo establecido no artigo 30.1 da Resolución do 3 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para os anos 2020 e 2021, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (DOG número 161, do 12 de agosto). 23/11/2020
Título Data publicación