Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 22-04-1998 , Núm. 96, Páx 13372

Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos

Data norma: 21-04-1998

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: LEI

Clasificación: RESIDUOS NON PERIGOSOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
RESIDUOS SANITARIOS
RESIDUOS PERIGOSOS
RESIDUOS AGRARIOS

Derrogada por : Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

Nome do documento Título Descargar
e983e380-0f31-4ec9-a488-92b10e070936 L 10-1998.pdf Castellano
528c9b41-3517-4f39-9428-bcc6c29a134b Lei10-1998.pdf Galego
Título Data publicación
Título Data publicación
939accee-4ec2-43b4-86e0-c1b32fb01996 Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 29/07/2011
Título Data publicación
2368bcd6-4b74-46d9-a9cd-5afa268a9ff3 Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio. 23/12/2009
74f8dd17-5c0c-4643-84a7-d97668eabb35 LEI 34/2007, DE 15 DE NOVEMBRO, DE CALIDADE DO AIRE E PROTECCIÓN DA ATMOSFERA. 16/11/2007
02a465eb-fafb-49e6-9342-8cb709cc35d3 Lei 62/2003, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social 31/12/2003
6f13d6a6-9937-4deb-b1c4-ab86c017a0e5 Real Decreto 1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro 29/01/2002
a5cd15c5-0c18-45ed-9cb0-cfb42efdd564 Lei 24/2001 , de 27 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social. 31/12/2001
54dcecf0-9eda-4728-9b5a-4a4c8d1e4acd Real decreto-Lei 4/2001 , de 16 de febreiro, sobre o réxime de intervención administrativa aplicable á valorización enerxética de fariñas de orixe animal procedentes da transformación de despoxos e cadáveres de animais. Engade a disposición adicional octava á Lei. 17/02/2001
Título Data publicación