Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de la Comunidad Europea, 31-12-1994 , Núm. 0, Páx 10

Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de decembro de 1994, relativa ós envases e residuos de envases

Data norma: 20-12-1994

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Comunitaria

Rango legal: DIRECTIVA

Clasificación: RESIDUOS NON PERIGOSOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
CONTAMINACIÓN
RESIDUOS SANITARIOS
RESIDUOS PERIGOSOS
RESIDUOS AGRARIOS

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
277e9781-a0f3-44e1-9ada-b659adae33e4 Dir_1994-062.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
9c46fa04-47c6-4e0d-81d9-529e55a7a6c6 Decisión de Execución (UE) 2019/665 da Comisión, do 17 de abril de 2019, que modifica a Decisión 2005/270/CE, pola que se establecen os formatos relativos ao sistema de bases de datos de conformidade coa Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa aos envases e residuos de envases [notificada co número C(2019) 2805] (Texto pertinente a efectos do EEE.) 26/04/2019
Título Data publicación
261f8264-4b48-4859-a786-9fb3e6993320 DIRECTIVA (UE) 2018/852 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 30 de maio de 2018 pola que se modifica a Directiva 94/62/CE relativa aos envases e residuos de envases 14/06/2018
1f6bda47-8028-4d60-a4ad-0e505bdd308b DIRECTIVA (UE) 2015/720 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 29 de abril de 2015 pola que se modifica a Directiva 94/62/CE no que se refire á redución do consumo de bolsas de plástico lixeiras. 06/05/2015
63723804-b886-4d25-b033-250801ed1843 DIRECTIVA 2013/2/UE DA COMISIÓN do 7 de febreiro de 2013 que modifica o anexo I da Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa aos envases e residuos de envases. 08/02/2013
Título Data publicación