Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 01-04-2022 , Núm. 78, Páx 43638

Real Decreto 208/2022, do 22 de marzo, sobre as garantías financeiras en materia de residuos.

Data norma: 22-03-2022

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: REAL DECRETO

Clasificación: RESIDUOS

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
96deb565-7e18-4efd-94de-580a21c629cf RD 208-2022.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
939accee-4ec2-43b4-86e0-c1b32fb01996 Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 29/07/2011
Título Data publicación
d2a83657-ee76-4eff-af51-7dcc132109e3 Real Decreto 34/2023, do 24 de xaneiro, polo que se modifican o Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire; o Regulamento de emisións industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación, aprobado mediante o Real Decreto 815/2013, do 18 de outubro; e o Real Decreto 208/2022, do 22 de marzo, sobre as garantías financeiras en materia de residuos. 25/01/2023
Título Data publicación