Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 21-05-2020 , Núm. 143, Páx 33894

Orde TED/426/2020, do 8 de maio, pola que se establecen os criterios para determinar cando o papel e cartón recuperado destinado á fabricación de papel e cartón deixa de ser residuo conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

Data norma: 08-05-2020

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: ORDE

Clasificación: RESIDUOS

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
d9d8735c-846f-4a5c-a4df-6ac7d0e6c045 O TED-426-2020.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
939accee-4ec2-43b4-86e0-c1b32fb01996 Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 29/07/2011
Título Data publicación
48115372-93c0-4ba4-903a-b58a8ec1edf6 Orde TED/1522/2021, do 29 de decembro, pola que se establecen os criterios para determinar cando o caucho granulado e o po de caucho, obtidos do tratamento de pneumáticos fóra de uso e destinados a certas aplicacións, deixan de ser residuos conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, e pola que se modifican as Ordes TED/426/2020, do 8 de maio, APM/205/2018, do 22 de febreiro, e a APM/206/2018, do 22 de febreiro, polas que, respectivamente, establécense os criterios para determinar cando o papel e cartón recuperado destinado á fabricación de papel e cartón, o aceite usado procesado procedente do tratamento de aceites usados para o seu uso como combustible e o fuel recuperado procedente do tratamento de residuos MARPOL tipo C para o seu uso como combustible en buques, deixan de ser residuos conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 10/01/2022
Título Data publicación