Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 16-11-2007 , Núm. 275, Páx 46962

LEI 34/2007, DE 15 DE NOVEMBRO, DE CALIDADE DO AIRE E PROTECCIÓN DA ATMOSFERA.

Data norma: 15-11-2007

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: LEI

Clasificación: CAMBIO CLIMÁTICO
ATMOSFERA E CLIMA
RESIDUOS NON PERIGOSOS
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
CONTAMINACIÓN
RESIDUOS PERIGOSOS

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
a915eb3d-cf04-4aa4-b192-4131294aed31 Lei15112007.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
a035fbad-5456-483e-81f4-3f6d128d3a7a DECRETO 278/2011, do 27 de decembro, polo que se regulan as instalacións nas que se desenvolvan actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera. 23/01/2012
24c5d8c7-45d0-432f-a51b-df76799e4a3f Real Decreto 100/2011, do 28 de xaneiro, polo que se actualiza o catálogo de actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera e se establecen as disposicións básicas para a súa aplicación. 29/01/2011
3ebfd7f9-2b24-406f-a019-3781d353c13a Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire. 29/01/2011
0c7ae8cc-acc6-4b73-a6e8-38252f69d281 LEI 38/1972, DO 22 DE DECEMBRO (XEFATURA), DE PROTECIÓN DO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 26/12/1972
8f732f09-9c6b-47ff-b2e5-6130e25495bd DECRETO 2414/1961, DO 30 NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS E PERIGOSAS. 07/12/1961
Título Data publicación
ff0cec1e-ede4-4207-b631-95d6b4204995 Real Decreto 1042/2017, do 22 de decembro, sobre a limitación das emisións á atmosfera de determinados axentes contaminantes procedentes das instalacións de combustión medianas e polo que se actualiza o anexo IV da Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera 23/12/2017
Título Data publicación
57b96fa1-c1bd-4d86-9af8-b458f6458665 LEI 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación. 02/07/2002
1f17aa12-6b86-4831-a33f-0dc3723de2d3 LEI 14/2000, de 29 de decembro, de Medidas fiscais, administrativas e da orde social. 30/12/2000
98057cea-3cf3-4c56-afeb-c0ef2e4a0919 Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos 22/04/1998
6494edf7-ea29-46c6-9492-32dc35f6814a DECRETO 833/1975, DO 6 DE FEBREIRO QUE DESENVOLVE A LEI 38/1972 DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 22/04/1975