Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 03-10-2013 , Núm. 37, Páx 81003

Orde AAA/1783/2013, de 1 de outubro, pola que se modifica o anexo 1 do Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, do 30 de abril.

Data norma: 01-10-2013

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: ORDE

Clasificación: RESIDUOS INDUSTRIAIS
RESIDUOS NON PERIGOSOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
9e96a962-3873-4fc2-a6f2-c3d236109863 O AAA 1783-2013.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
272b3f8d-5c7e-44df-8b0e-38231cf74d67 Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases 25/04/1997
Título Data publicación
Título Data publicación
bc1ecf8c-317a-4a17-807d-93c8b0432705 Real Decreto 782/1998, do 30 de abril, polo que se aproba o Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases 01/05/1998