Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 22-10-1999 , Núm. 253, Páx 37164

Real Decreto 1523/1999, da 1 de outubro, polo que se modifica o Regulamento de instalacións petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, do 20 de outubro, e as instrucións técnicas complementarias O MEU-IP03, aprobada polo Real Decreto 1427/1997, do 15 de setembro, e O MEU-IP04, aprobada polo Real Decreto 2201/1995, do 28 de decembro

Data norma: 01-10-1999

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: REAL DECRETO

Clasificación: ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
SOLO

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
73f1b9e9-759b-410e-be08-ce117849fd13 RD 1523-1999.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
Título Data publicación
582082de-7cae-49da-9dd0-cc29fce6247a CORRECCIÓN de erros do Real Decreto 1523/1999, do 1 de outubro, polo que se modifica o Regulamento de instalacións petrolíferas, aprobado polo Real Decreto 2O85/1994, do 20 de outubro, e as instruccións técnicas complementarias MI-IPO3, aprobada polo Real Decreto 1427/1997, do 15 de setembro, e MI-IPO4, aprobada polo Real Decreto 2201/1995, do 28 de decembro. 03/03/2000
Título Data publicación
0a000552-3854-4a94-b37a-6b117b63745c REAL DECRETO 1427/1997, DE 15 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03 «INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO». 23/10/1997
867e78de-0455-420d-894a-eaf6615888a7 Real Decreto 2201/1995, do 28 de decembro, polo que se aproba a instrución técnica complementaria MI-IP 04 «Instalacións fixas para distribución polo miúdo de carburantes e combustibles petrolíferos en instalacións de venda ao público». 16/02/1996
92b974d0-a018-42eb-9f8c-eee2a68911e9 Real Decreto 2085/1994, do 20 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Petrolíferas 27/01/1995