Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de Galicia, 25-02-2006 , Núm. 48, Páx 7776

REAL DECRETO 227/2006, do 24 de febreiro, polo que se complementa o réxime xurídico sobre a limitación das emisións de compostos orgánicos volátiles en determinadas pinturas e vernices e en produtos de renovación do acabado de vehículos.

Data norma: 24-02-2006

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: REAL DECRETO

Clasificación: ATMOSFERA E CLIMA

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
c1d93129-7346-4553-9eac-89ca8d187aef RD227-2006.pdf Galego
05d8938a-9fa8-446e-b087-a71e6c206b08 rd226-2006.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
Título Data publicación
0221d424-0bcc-41db-8186-600257b92176 Orde PRE/1665/2012, do 19 de xullo, pola que se modifica o anexo III do Real Decreto 227/2006, do 24 de febreiro, polo que se complementa o réxime xurídico sobre a limitación das emisións de compostos orgánicos volátiles en determinadas pinturas e vernices e en produtos de renovación do rematado de vehículos. 28/07/2012
9b096f2b-6fe6-474f-8e73-d97c39f55246 Real Decreto 1436/2010, do 5 de novembro, polo que se modifican diversos reales decretos para a súa adaptación á Directiva 2008/112/CE do Parlamento Europeo e do Consello, que modifica varias directivas para adaptalas ao Regulamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado e envasado de substancias e mesturas. 09/11/2010
8a7191f3-ffa5-41ac-83b1-e9f0e5c42656 CORRECCIÓN de erros do Real Decreto 227/2006, do 24 de febreiro, polo que se complementa o réxime xurídico sobre a limitación das emisións de compostos orgánicos volátiles en determinadas pinturas e vernices e en produtos de renovación do acabado de vehículos. 18/05/2006
Título Data publicación