Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 19-07-2006 , Núm. 171, Páx 27109

LEI 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE).

Data norma: 18-07-2006

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: LEI

Clasificación: INFORMACIÓN AMBIENTAL

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
e0b6c0d7-972c-427d-93fb-32269812960c l27-2006.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
3c9ee2b7-6bed-467b-b8b6-53283ffde167 Orde TED/1086/2021, do 29 de setembro, pola que se establece a composición, organización e funcionamento da Asemblea Cidadá para o Clima. 08/10/2021
e62977d0-3bd5-461e-b8d5-92f844a2ad09 Orde AAA/1601/2012, do 26 de xuño, pola que se ditan instrucións sobre a aplicación no Departamento da Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente. 19/07/2012
4169d278-6791-4ef0-98d3-dbd23300c525 Lei 38/1995, del 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente. 13/12/1995
Título Data publicación
Título Data publicación
57b96fa1-c1bd-4d86-9af8-b458f6458665 LEI 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación. 02/07/2002
5e9c4f6d-7f51-40d4-97c8-d5e31d4cfce8 Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental 30/06/1986