Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de la Comunidad Europea, 12-06-2019 , Núm. 155, Páx 1

DIRECTIVA (UE) 2019/904 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 5 de xuño de 2019 relativa á redución do impacto de determinados produtos de plástico no medio ambiente

Data norma: 05-06-2019

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Comunitaria

Rango legal: DIRECTIVA

Clasificación: RESIDUOS

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
9ab52c40-1e5f-4334-88ff-4e8ab1457d39 Dir 2019-904.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
d6e9dcd3-ee86-4a08-a301-4af6d4cd5972 Decisión de Execución (UE) 2023/2683 da Comisión, do 30 de novembro de 2023, pola que se establecen disposicións de aplicación da Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ao cálculo, a verificación e a comunicación de datos sobre o contido de plástico reciclado nas botellas para bebidas de plástico dun só uso. 01/12/2023
93177285-dd59-465c-9003-d579519b49a3 Decisión de Execución (UE) 2023/1060 da Comisión do 30 de maio de 2023 relativa a unha norma harmonizada aplicable aos métodos de ensaio e requisitos para demostrar que os tapóns e tapas de plástico permanecen unidos aos envases de bebidas, elaborada en apoio da Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello. 01/06/2023
7e341ac0-d7d4-4897-a287-9066f7e91654 DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2022/162 DA COMISIÓN do 4 de febreiro de 2022 Pola que se establecen disposicións de aplicación da Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ao cálculo, a verificación e a comunicación de información sobre a redución do consumo de determinados produtos de plástico dun só uso e as medidas adoptadas polos Estados membros para lograr a devandita redución 07/02/2022
ca8fd52b-83f4-41dc-9d63-7140a75782e5 Decisión de Execución (UE) 2021/2267 da Comisión do 17 de decembro de 2021 pola que se establece o formato para a comunicación de datos e información sobre os residuos ocasionados polo consumo de produtos do tabaco con filtros e dos filtros comercializados para o seu uso en combinación cos produtos do tabaco. 20/12/2021
c7581bd7-ff38-43d9-ab2e-264108b56b24 DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2021/1752 DA COMISIÓN do 1 de outubro de 2021 pola que se establecen disposicións de aplicación da Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ao cálculo, a verificación e a comunicación de datos sobre a recollida separada de residuos de botellas para bebidas de plástico dun só uso. 04/10/2021
ab97f03f-ea9d-47bf-904f-5f630c9f05b4 Decisión de Execución (UE) 2021/958 da Comisión do 31 de maio de 2021 pola que se establece o formato para comunicar datos e información sobre as artes de pesca introducidos no mercado e os residuos de artes de pesca recollidos nos Estados membros, e o formato do informe de control de calidade contemplado no artigo 13, apartado 1, letra d), e apartado 2, da Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello. 15/06/2021
0dcd70f4-9569-4f5e-b499-8ef4898bec18 Directrices da Comisión relativas aos produtos de plástico dun só uso conforme a Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello relativa á redución do impacto de determinados produtos de plástico no medio ambiente. 07/06/2021
ee2d6cee-a526-449c-ba9c-39bd5b4d38a1 Regulamento de Execución (UE) 2020/2151 da Comisión do 17 de decembro de 2020 polo que se establecen normas sobre as especificacións harmonizadas do marcado dos produtos de plástico dun só uso enumerados na parte D do anexo da Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á redución do impacto de determinados produtos de plástico no medio ambiente. 18/12/2020
Título Data publicación
Título Data publicación