Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 14-04-2021 , Núm. 89, Páx 42534

Real Decreto 265/2021, do 13 de abril, sobre os vehículos ao final da súa vida útil e polo que se modifica o Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado polo Real Decreto 2822/1998, do 23 de decembro.

As referencias ao Real Decreto 1383/2002, do 20 de decembro, ou a calquera das disposicións derogadas (Real Decreto 20/2017, do 20 de xaneiro, sobre os vehículos ao final da súa vida útil e a Orde INT/624/2008, do 26 de febreiro, pola que se regula a baixa electrónica dos vehículos descontaminados ao final da súa vida útil), contidas noutras normas vixentes, acordos, contratos e documentos tanto públicos como privados entenderanse feitas a este real decreto.

Data norma: 13-04-2021

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: REAL DECRETO

Clasificación: RESIDUOS

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
c5b7e82b-5ed0-4de4-afc4-330527f007c1 RD 265-2021.pdf castelán
Título Data publicación
240a6a4d-73f5-4b1a-9ccb-0f728e5e0808 Real Decreto 20/2017, do 20 de xaneiro, sobre os vehículos ao final da súa vida útil. 21/01/2017
a212e5b1-8a9a-4f40-ba58-599b36900ce0 ORDE INT/624/2008, do 26 de febreiro, pola que se regula a baixa electrónica dos vehículos descontaminados ao final da súa vida útil. 10/03/2008
Título Data publicación
Título Data publicación
07b9f640-6062-4afa-a238-9a669514e150 Orde PCM/814/2023, do 18 de xullo, pola que se modifica o Anexo I do Real Decreto 265/2021, do 13 de abril, sobre os vehículos ao final da súa vida útil e polo que se modifica o Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado polo Real Decreto 2822/1998, do 23 de decembro. 20/07/2023
Título Data publicación
95b6d9df-5196-42e2-970e-271c21bc0a9d REAL DECRETO 2822/1998, do 23 de decembro, polo que se aproba o Regramento Xeneral de Vehículos 26/01/1999