Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 28-12-2022 , Núm. 311, Páx

Real Decreto 1055/2022, do 27 de decembro, de envases e residuos de envases

Data norma: 27-12-2022

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: REAL DECRETO

Clasificación: RESIDUOS

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
358b77cb-c718-4db2-a06b-b8eee8dfcc12 RD 1055-2022_envases.pdf castellano
Título Data publicación
63f43b9b-5a5d-4fbb-9cf9-328ea4795882 Orde MAM/3624/2006, do 17 de novembro, pola que se modifican o Anexo 1 do Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases, aprobado polo Real Decreto 782/1998, do 30 de abril e a Orde do 12 xuño de 2001, pola que se establecen as condicións para a non aplicación aos envases de vidro dos niveis de concentración de metais pesados establecidos no artigo 13 da Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases. 29/11/2006
57491d22-dc00-449e-aa2e-683c726da933 Real decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre envases de productos fitosanitarios 28/12/2001
020eb1a1-64ec-43c1-88f8-0613ce1e82b8 ORDE de 12 xuño de 2001 pola que se establecen as condicións para a non aplicación a os envases de vidro dos niveis de concentración de metais pesados establecidos no artigo 13 da Lei 11/1997, de 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases. 19/06/2001
bc1ecf8c-317a-4a17-807d-93c8b0432705 Real Decreto 782/1998, do 30 de abril, polo que se aproba o Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases 01/05/1998
71cb8de7-67bd-4a31-b47d-22aa384cbefd Orde do 27 de abril de 1998 pola que se establecen as cantidades individualizadas a cobrar en concepto de depósito e o símbolo identificativo dos envases que se poñan no mercado a través do sistema de depósito, devolución e retorno regulado na Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases. 01/05/1998
272b3f8d-5c7e-44df-8b0e-38231cf74d67 Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases 25/04/1997
Título Data publicación
11bbfea4-6e71-4640-9424-3f684afd453b Orde HFP/1314/2022, do 28 de decembro, pola que se aproban o modelo 592 «Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables. Autoliquidación» e o modelo A22 «Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables. Solicitude de devolución», determínanse a forma e procedemento para a súa presentación, e regúlanse a inscrición no Rexistro territorial, a llevanza da contabilidade e a presentación do libro rexistro de existencias. 30/12/2022
Título Data publicación
Título Data publicación
14f5bdbb-aae0-4883-af39-c2f7f1fc0144 Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, polo que se establecen medidas para a eliminación e xestión dos policlorobifenilos, policloroterfenilos e aparatos que os conteñan 28/08/1999