Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de Galicia, 12-04-1995 , Núm. 72, Páx 2784

Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se lle dá nova redacción á disposición derrogatoria única da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.

Data norma: 31-03-1995

Organismo: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Ámbito Normativo: Autonómica

Rango legal: LEI

Clasificación: AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
6c3aa0f5-d6e6-4ae3-8ad2-51ed7d2a4171 Lei 2-1995.pdf Galego
Título Data publicación
Título Data publicación
Título Data publicación
Título Data publicación
7c7474a5-a170-425d-b5ff-d197be6c73a9 Lei 1/1995, de 2 de Xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia. 10/02/1995