Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de la Comunidad Europea, 14-02-2003 , Núm. 41, Páx 16

Directiva 2003/4/CE, do 28 de Xaneiro, do Parlamento Europeo e do Consello relativa ó acceso ó público da información medioambiental e pola que se deroga a Directiva 90/313/CEE do Consello.

Data norma: 28-01-2003

Organismo: CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ámbito Normativo: Comunitaria

Rango legal: DIRECTIVA

Clasificación: MEDIO AMBIENTE XERAL
INFORMACIÓN AMBIENTAL
AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
fe5b9f04-964b-44ad-ac73-546ad5e2b7f0 Directiva_2003_4_CE.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
Título Data publicación
Título Data publicación
f705281e-73fe-42c8-a15b-bda67d4cc933 Directiva 90/313/CEE do Consello de 7 de xuño de 1990, sobre libertade de acceso á información en materia de medio ambiente 23/06/1990