Inicio Contaminación acústica Niveis de Ruído Rede de ruido

Acústica Nivel Rede

Rede de Ruido

A Xunta de Galicia dispón dunha Rede de Ruído para a observación ambiental dos niveis acústicos tipo en determinadas zonas residenciais das cidades galegas.

As estacións que conforman a Rede de Ruído emiten datos minutais que se reciben nas instalacións de MeteoGalicia (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas) en tempo real e se converten para ser mostrados como os índices de Ruído que recolle a lexislación como recomendables para a determinación do impacto acústico.

Na seguinte ligazón poderá comprobar os valores que se obteñen na Rede de Ruído da Xunta de Galicia

A continuación móstranse os informes de Ruído Ambiental anuais:

Informe 2012

Informe 2013

Informe 2014

Informe 2015

Informe 2016

Informe 2017 -adianto-