Inicio Contaminación acústica Concellos Solicitude de equipos

Acústica Concellos Equipos

Solicitude de equipos

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático e as Xefaturas Territoriais da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dispoñen de sonómetros e calibradores, para os concellos que o soliciten por carecer deles, con autorización de uso durante 20 días. Para o que será necesario cumprimentar o “modelo de solicitude de equipos” en papel oficial do concello e entregala no rexistro correspondente, e desde o Servizo correspondente informarase para a súa recollida.

Modelo de solicitud de equipos:

Delegaciones

Santiago